' '
Deutsch | English    

Forschungsdatenbank PMU-SQQUID

REGENERATIVE PROTEOME ANALYSIS OF HUMAN NEONATAL AND ADULT PLASMA AND PLATELETS
M Oeller, S Laner-Plamberger, L Krisch, E Rohde, D Strunk and K Schallmoser
Vox Sanguinis. 2019; 114(Suppl 1):5-240.-29th Regional Congress of the ISBT; 22.-26.06.2019; Basel.
Abstracts (Zeitschrift)

PMU-Autor/inn/en

Laner-Plamberger Sandra
Öller Michaela
Rohde Eva