' '
Deutsch | English    

Forschungsdatenbank PMU-SQQUID

Human Platelet Lysate Modifications Affect Mesenchymal Stromal Cell Biology Depending on Cell Origin
Laner-Plamberger, S; Öller, M; Brachtl, G; Strunk, D; Hartl, A; Pachler, K; Feichtner, M; Hauser-Kronberger, C; Wiedemann, H; Rohde, E; Schallmoser, K
Vox Sanguinis. 2017; 112(1):285-286.-27th Regional Congress of the International Society of Blood Transfusion; 17.06.-21.06.2017; Copenhagen.
Abstracts (Zeitschrift)

PMU-Autor/inn/en

Brachtl Gabriele
Feichtner Martina
Hartl Arnulf Josef
Kronberger Cornelia
Laner-Plamberger Sandra
Öller Michaela
Pachler Karin
Rohde Eva
Schallmoser Katharina
Strunk Dirk
Wiedemann Helmut